Jeg kan hjælpe med…

Ifølge kørekortbekendtgørelsen og undervisningsplanen til bil skal følgende krav opfyldes for at få kørekort:
Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage og omfatte mindst 53 undervisningslektioner á 45 minutters varighed.

Lektionerne er fordelt således:

  • 29 lektioner i teori
  • 4 lektioner i manøvre på lukket øvelsesplads
  • 16 lektioner i manøvre på vej
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Reglerne siger endvidere:

“Det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner – udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges”.

Kørsel og teori skal være integreret, dvs. at en lektion gennemgås i teori og efterfølgende køres den i praktisk.

Pr. 1. oktober 2006 er det obligatorisk for alle førstegangserhververe af kørekort at gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Skal du have kørekort?

Ring på tlf. 20 45 09 90 eller send en mail til hej@brianholm.dk.
Så får du et godt tilbud baseret på dine behov.