Kørekort til bil

Ifølge kørekortbekendtgørelsen og undervisningsplanen til bil skal følgende krav opfyldes for at få kørekort:

Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage og omfatte mindst 53 undervisningslektioner á 45 minutters varighed.

Lektionerne er fordelt således:

  • 29 lektioner i teori
  • 4 lektioner i manøvre på lukket øvelsesplads
  • 16 lektioner i manøvre på vej
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Reglerne siger endvidere:

“Det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner – udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges”.

Kørsel og teori skal være integreret, dvs. at en lektion gennemgås i teori og efterfølgende køres den i praktisk.

Pr. 1. oktober 2006 er det obligatorisk for alle førstegangserhververe af kørekort at gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Læs også: Viden om bilens indretning og udstyr

Skal du have kørekort?

Ring på tlf. 20 45 09 90 eller send en mail til hej@brianholm.dk.
Så får du et godt tilbud baseret på dine behov.